CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức chúng tôi – đơn vị quản lý nền tảng sử dụng Thông Tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

 

I – MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC

Khi sử dụng dịch vụ, Voiz FM sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân (sau đây gọi là “thông tin”) như sau: Email hoặc Facebook hoặc Apple ID (Tuỳ vào lựa chọn của người dùng) và Số điện thoại (Không bắt buộc). Đây là các thông tin bạn cung cấp để chúng tôi tạo lập tài khoản để quản lý tài khoản, cung cấp đúng, đầy đủ dịch vụ đã mua và cá nhân hoá các trải nghiệm của bạn trong khuôn khổ các nền tảng của chúng tôi.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, bạn có thể lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp thêm thông tin như: Giới tính, Tuổi, Sở thích, Địa điểm để đổi lấy những gói dịch vụ miễn phí.

Các thông tin này do bạn cung cấp và hoàn toàn có khả năng tự thay đổi (trừ trường hợp các thông tin này được liên kết với các giao dịch thanh toán), chúng tôi không có bất kỳ một phương tiện hay cách thức nào để xác nhận tính chính xác của thông tin hoặc liên kết các thông tin này vào việc định danh nhân thân của bạn ở đời thực.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin dùng để sử dụng dịch vụ. Voiz sẽ hỗ trợ nếu nhận được thông báo của bạn về việc bị lạm dụng hoặc chiếm đoạt nếu khả năng cho phép.

 

II – PHẠM VI SỬ DỤNG

 Chúng tôi sử dụng thông tin được bạn lựa chọn cung cấp cho các mục đích sau:

·        Cung cấp đúng và đầy đủ dịch vụ theo gói dịch vụ mà bạn lựa chọn,

·        Xem xét, phân tích trải nghiệm để có thể cải tiến dịch vụ theo thời gian,

·        Ngăn ngừa các hành vi phá hoại hoặc chiếm đoạt dịch vụ,

·        Liên hệ với khách hàng trong các trường hợp cần thiết,

·        Giới thiệu các dịch vụ mới hoặc các cải tiến quan trọng của nền tảng.

 

III – LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi lưu trữ các thông tin được bạn cung cấp trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ cho đến khi có yêu cầu hoặc hành động lựa chọn huỷ bỏ từ bạn. Các thông tin này sẽ được lưu trữ bảo mật tại máy chủ của Voiz FM.

 

IV - TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở cuối chính sách.

Khi có nghi vấn về việc bị tiết lộ, lạm dụng hoặc chiếm đoạt thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn có quyền liên hệ để khiếu nại với Voiz FM. Chúng tôi sẽ ngay lập tức tiền hành kiểm tra hệ thống và có hướng dẫn xử lý đến với bạn trong thời gian nhanh nhất.

 

V – CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những bên thứ ba không có thẩm quyền, và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo điều này nếu bạn chủ động cung cấp chúng cho bên thứ ba.

Trong trường hợp bị sự cố thất thoát do cố tình phá hoại hoặc trong trường hợp được các cơ quan Nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý và gửi thông báo đến bạn.

 

VITHAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để đảm bảo Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai hoặc các thay đổi pháp lý hoặc quản lý, chúng tôi có quyền xem xét và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào từng thời điểm. Mọi sự thay đổi liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này sẽ được chúng tôi ghi trên Ứng dụng và/hoặc Website. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra xem lại Chính Sách Bảo Mật này để nắm được thông tin mới nhất liên quan đến việc xử lý dữ liệu và bảo vệ, bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ

với chúng tôi qua email: support@wewe.vn hoặc qua điện thoại: (028) 3 5355530.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WEWE

        Cập nhật lần cuối 03/2021